វិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្កើនទំនុកចិត្ត

RSS
វិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្កើនទំនុកចិត្ត

មនុស្សគ្រប់រូបកើតមកតែងប្រាថ្នាចង់បាននូវភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិត មិនថាការសិក្សារៀនសូត្រ ឬការរកស៊ីឡើយ ។ ទំនុកចិត្ត គឺជាកត្តាដ៏ចម្បង ដែលអាចញ៉ាំងឲ្យពួកគេទទួលបាននូវភាពវិជ្ជមាន  ហើយក៏ជាអ្នកជំរុញឲ្យមនុស្សអាចធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងប្រកបដោយភាពជឿជាក់ ។ ហាងលក់ទូរទឹកកក និងទូរក្លាសសេ Koolershop សូមបង្ហាញពីបទពិសោធន៏មួយចំនួនដើម្បី បង្កើនទំនុកចិត្តរបស់អ្នកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ។

  1. ញញឹមហើយមើលទៅកាន់អ្នកដ៏ទៃប្រកបដោយភាពក្លាហាន
  2. កំណត់គោលដៅនិងការងារដែលមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីសម្រេចបាន
  3. គ្រប់គ្រងភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងរបស់អ្នក
  4. គិតអ្វីដែល​វិជ្ជមាន ហើយសម្លាប់គំនិតអវិជ្ជមាន
  5. ស្គាល់ខ្លួនឯង ។

 

Previous Post Next Post

  • Felix Hendrata