វិធីសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យទូរទឹកកក ឬទូរក្លាសេរបស់អ្នកស្អាត

RSS
វិធីសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យទូរទឹកកក ឬទូរក្លាសេរបស់អ្នកស្អាត
ការសម្អាតទូរទឹកកក ឬទូរក្លាសេគឺជារឿងមួយដែលសាមញ្ញ ប៉ុន្តែវាក៏ជារឿងមួយដ៏សំខាន់ផងដែរ ។ វាមិនត្រឹមតែជួួយឲ្យទូរទឹឹកកក ឬទូរក្លាសេរបស់អ្នកស្អាតប៉ុណ្ណោះទេ តែថែមទាំងអាចឲ្យទូររបស់អ្នកប្រើប្រាស់បានយូរ និងស៊ីភ្លើងតិចផងដែរ ។ ពីហាងលក់ទូរទឹកកក និងទូរក្លាសេKoolershop សូមបង្ហាញពីវិធីសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យទូរទឹកកក ឬទូរក្លាសេរបស់អ្នកស្អាត៖
  1. ទាញទូរទឹកកកចេញពីជញ្ជាំងដើម្បីបោសសំអាតផ្នែកដែលនៅខាងក្រោយ
  2. អ្នកអាចប្រើម៉ាស៊ីនបូមធូលីរបស់អ្នកសម្រាប់លាងសម្អាតទូទឹកកក
  3. ព្យាយាមសម្អាតទូរទឹកកករៀងរាល់ពីរសប្ដាហ៍ម្តង។

 

Previous Post Next Post

  • Felix Hendrata