អាថកំបាំង៣យ៉ាងក្នុងការសន្សំថាមពលប្រើប្រាស់ទូរទឹកកក

RSS
អាថកំបាំង៣យ៉ាងក្នុងការសន្សំថាមពលប្រើប្រាស់ទូរទឹកកក

មនុស្សគ្រប់រូបតែងគិតថាការទូរទឹកកក គឺចំណាយប្រាក់ច្រើនទៅលើថ្លៃភ្លើងរបស់ពួកគាត់ ។ ឈប់បារម្ភទៅ ហាងKoolershop យើងខ្ញុំសូមណែនាំវិធីសាស្ត្រ៣យ៉ាងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ៖

  1.  ជៀសវាងការដាក់របស់ដែលក្តៅទៅក្នុងទូរទឹកកករបស់អ្នក ព្រោះវានឹងកាត់បន្ថយភាពត្រជាក់នៅក្នុងទូរ ដូចនេះដើម្បីរក្សាសីតុណ្ហភាពដើមទូរទឹកកកត្រូវបង្កើនថាមពលរបស់វា
  2.  រក្សាទូរទឹកកករបស់អ្នកឲ្យនៅឆ្ងាយពីកន្លែងដែលងាយរងនូវកម្តៅ ដូចជាបង្អួច ចង្ក្រានម៉ាស៊ីនលាងចាន... ព្រោះទូរទឹកកកនិងបន្ថែមថាមពលរបស់វា២០%ដើម្បីរក្សាសីតុណ្ហភាពខាងក្នុងរបស់វា
  3. កាត់បន្ថយការបើកទ្វារទូរទឹកកកឲ្យមកកម្រិតតិចតួចតាមដែលអាចធ្វើបាន  ព្រោះថានៅរាល់ពេលយើងបើកទូរទឹកកក ភាពត្រជាក់នឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយ ហើយវានឹងត្រូវការថាមពលបន្ថែមសម្រាប់កម្រិតសីតុណ្ហភាពមកភាពដើមវិញ ។

Previous Post Next Post

  • Felix Hendrata